OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

PPT ved Hadsel vgs.

Ingunn Arntun er PP-rådgiver ved Hadsel vgs.

 

Portrett Ingunn P Arntun - Klikk for stort bilde


Ingunn har mobilnr.: 97573391

 

E-post: ingarn@vgs.nfk.no

 

Trefftid studiested Melbu:
Hver tirsdag og onsdag. Fredag i oddetallsuker
Kontor på rom C142

Trefftid studiested Stokmarknes:
Hver mandag og torsdag. Fredag i partallsuker

Kontor på rom C224

 

Pedagogisk-psykologisk tjenesten for videregående opplæring (PPT vgo) skal sørge for at ungdom, elever, lærlinger og lærekandidater i videregående opplæring får et tilbud om rådgiving i forhold til vansker av faglig, sosial eller personlig karakter. PPT vgo skal bidra til at ungdom med rett til videregående opplæring får en differensiert, tilrettelagt og tilpasset opplæring. Tjenesten gir også tilbud til skolene om bistand i arbeidet med tilrettelagt opplæring og spesialundervisning.

PPT vgo utreder og gir sakkyndige vurderinger etter Opplæringsloven bl.a. i forhold

  • Rett til prioritert inntak.
  • Rett til spesialundervisning.
  • Rett til tilrettelegging ved prøver og eksamen.
  • Rett til utvidet opplæringstid (fjerde og femte skoleår)

PPT vgo tilbyr også rådgivings- og støttesamtaler i saker som har betydning for opplæring og kan bidra til kompetanseutvikling for ansatte. PPT inngår som en del av elevtjenesten ved skolen.

Henvisning PPT
Elever over 15 år, foreldre og lærere kan ta kontakt med PPT. Dette kan gjelde problemer i skolehverdagen, som for eksempel konsentrasjonsvansker, fravær eller fagvansker. PPT har taushetsplikt.
Ved behov for kartlegging/utredning må henvisningsskjema være utfylt og eleven må ha signert samtykkeskjema. Lærere skriver pedagogisk rapport som legges ved henvisning, når det er skolen som henviser eleven.

Samarbeidsparter
PPT samarbeider ved behov med en rekke instanser som for eksempel oppfølgingstjenesten, barnevernet, helsesykepleier, fastlege, barne- og ungdomspsykiatrien, NAV og statped. Samarbeid med andre er alltid basert på samtykke med eleven/lærlingen det gjelder.

Organisering
PPT Hadsel videregående skole er tilknyttet PPT- team Vesterålen. Vi er organisert med 2,5 stillinger som skal betjene Hadsel videregående skole, Sortland videregående skole og Andøy videregående skole.