OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Skolemiljøutvalg

Alle grunnskoler og videregående skoler har plikt til å ha et skolemiljøutvalg.

Ved Hadsel videregående skole består skolemiljøutvalget av elever fra elevrådene på begge studiested, rektor, studierektorene og elevrådskontaktene.

Skolemiljøutvalget har møtepunkter fire ganger pr år.

 • Alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et trygt og godt skolemiljø (Opplæringsloven § 9A-1). Dette innebærer at skolen fysiske og psykososiale miljø skal fremme helse, trivsel og læring (Opplæringsloven kapittel §9A-2).
 • Skolemiljøutvalget skal jobbe for at skolen, ansatte, elever og foreldre bidrar aktivt for å skape et godt skolemiljø. Skolemiljøutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolemiljøet (Oppæringsloven |§ 11-1a).
 • Skolemiljøutvalget skal arbeide for en aktiv deltakelse fra elever, foreldre og skolen i arbeidet med skolemiljøet.
 • Utvalget har rett til å uttale seg om arbeidet med skolemiljøet.

Hvem skal være med?/Hvem er med?

 • Elever og foreldre skal tilsammen være i flertall i grunnskolen
 • Elever skal være i flertall på videregående
 • Skolens ledelse og ansatte
 • Fylkeskommunen som skoleeier – gjelder for videregående

Hvilke saker jobbes det med i skolemiljøutvalget?

 • Drøfte og definere hva som er et godt skolemiljø
 • Be om tiltak for å bedre forholdene ved skolen
 • Prioritere hvilke tiltak som bør settes i gang
 • Sette mål og evaluere tiltak – og endre på disse
 • Følge med på skolen arbeid for helse, miljø og trygghet
 • Følge med på skolens planer for det sosiale miljøet og at disse blir fulgt opp i praksis
 • Foreslå trivselstiltak
 • Gi innspill til ordensreglementet
 • Følge opp resultater av brukerundersøkelser, slik som Elevundersøkelsen
 • Foreldre kan ta initiativ til at skolen bruker Foreldreundersøkelsen (gjelder grunnskolen