OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Internasjonalisering

Internasjonalisering er et satsingsområde for skolen vår, og vi har gjennom flere år hatt et aktivt forhold til å søke om midler til og delta i internasjonale prosjekter. Vi har vært, og er fortsatt,  partnere i mange EU-prosjekter.

Bakgrunnen for dette er at vi mener det er viktig for både lærere og elever å komme ut i verden og hente inspirasjon og kunnskap innenfor eget fag. Prosjektene har derfor omfattet både lærere og elever, og vi har vært både mottakerorganisasjon og senderorganisasjon i disse prosjektene.

ERASMUS + PROSJEKT 2018 -2021  

(prosjektet ble forlenget på grunn av Covvid-19)

 

“Activating leadership initiatives through values education”   - ALIVE
Prosjekt ALIVE består av seks partnerskoler fra Italia, Spania, Romania, Portugal, Tyrkia og Norge. Hadsel videregående skole er prosjektansvarlig og koordinerer arbeidet som foregår i perioden. Prosjektet finansieres av EU.

 

Tema for prosjektet er felles utfordringer i den europeiske skolehverdagen. Formålet er å øke elevers bevissthet om å ta lederskap over eget liv og utdannelse. Det er også et ønske om å øke deres bevissthet på viktige humanistiske verdier og at de alle er en del av et større samfunn.

Fokusområder som prosjektet sikter seg inn på er; skolens ansvar for sosial inkludering, minske antall elever som dropper ut av skolen / elever med ufullstendig utdanning, samt medborgerskap/EU tilknytning og demokrati. Prosjektet gjennomføres gjennom konkrete oppgaver som løses på prosjektskolene i løpet av perioden, samt ved erfaringsutveksling og workshops på skolene som elever besøker.

Fredag 13. november 2020 deltok tre elever fra studiested Melbu på sitt første Zoom møte med elever fra samarbeidsskolene i prosjektet. Til sammen deltok i overkant av 20 elever fra Spania, Italia, Portugal, Tyrkia, Romania og Norge. På møtet diskuterte de konflikthåndtering ved sine respektive skoler. Elevene presenterte seg selv og skolen sin, samt gjennomførte en samtale om hvilke konflikter man har ved skolene og hvordan disse håndteres. Her kom det frem mange gode innspill og elevene var reflekterte og aktive deltakere. Dette blir nok det første av flere slike møter i prosjektet inntil reiser igjen kan gjennomføres. Alt i alt en lærerik og inspirerende opplevelse for alle.

 

studiested Stokmarknes fins det også et eget prosjekt. Det heter «EUthopia- using memories to  construct the future of Europe”.  Prosjektet består av deltakerskoler fra Latvia, Italia, Spania, Tyskland og Norge. I første runde har vi intervjuet mennesker som har opplevd etterkrigstiden om tre tema; likestilling, migrasjon og klima/miljø. Disse intervjuene har de filmet og lagt til undertekst på engelsk. Disse skal legges inn i en video for hvert tema. Elevene har blitt enige om hvilke spørsmål vi skal ha fokus på. Gjennom prosjektet skal vi jobbe med ulike oppgaver som skal løses på de ulike skolene.

Målet er å bevisstgjøre elevene på den historiske bakgrunnen for at EU ble dannet og bruke erfaringer fra prosjektet til å gjøre egne valg.

Informasjon om EUthopia finner du på
Instagram @euthopia21,
Twitter @euthopia21
Facebook euthopia21
Youtube EUthopia21

Besøk websiden til Alive to Lead