OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Landslinje yrkessjåfør

Videoen inneholder bare musikk

 • Dette er et 19-ukers kurs, som går to ganger i året med oppstart medio august og medio januar.
 • Tilbudet gjelder for voksne over 21 år og lærlinger. Lærlinger med vg2 transport og logistikk prioriteres. Andre vg2 program kan også vurderes.
   
 • På vår landslinje for yrkessjåfører kan du få opplæring i klasse C, CE og D (lastebil, vogntog og buss). 
   
 • Skolen disponerer blant annet 5 vogntog, semitrailer, 1 buss, trucker og forskjellig utstyr som brukes i håndtering av gods
  Skolen disponerer også kjøresimulator (ny våren 2022).
   
 • Kurset gir yrkessjåførkompetanse i Gods- og Persontransport i forhold til opplæringskrav i Forskrift om grunnutdanning for yrkessjåfører - Yrkessjåførforskriften.
 • Undervisningen er gratis, og de fleste bøkene er tilgjengelig på biblioteket. Det er imidlertid prøvegebyr til Statens vegvesen (dette utgjør fra ca. 10 000 kr) 
   
 • Deltakerne må ha eget arbeidstøy og synlighetsklær.
   
 • Høstkurset har oppstart 15. august, og vårkurset 18. januar.
   
 • Du kan søke lån og stipend hos Statens Lånekasse.

 

Slik må du søke

 • Det skal søkes elektronisk og ikke på papir. Søknadsskjemaet vil være åpent i tidsrommet 20. april til 1. juni for høstkurset og 15. oktober til 15. november for vårkurset.
 • Søknadsfrist er 1. juni for høstkurset og 15. november for vårkurset.


         Her er lenke til søknadsskjemaet. SØK HER!

         Her finner du lenke til sikker innsending av din dokumentasjon.

         Logg inn med ID-porten, velg Hadsel videregåendeskole når du er logget inn.

Inntakskrav for lærlinger

 • 18 år.
 • Kompetansebevis fra vg2 Transport og logistikk eller vk1 Transportfag. Hvis du er ferdig på vg2 i vår (gjelder søknad til august-kurs), så må du ettersende kopi så snart du har fått ditt kompetansebevis!
 • Inngått lærekontrakt med et opplæringskontor eller en godkjent transportbedrift (lærebedrift) senest første skoledag. Kopi skal ettersendes til skolen så snart du har fått din lærekontrakt.
  Benytt lenke for sikker innsending, velg Hadsel videregående skole når du er logget inn.
 • Krav til gode norskkunnskaper. Kursdeltaker må kunne tilegne seg nødvendig kunnskap og forstå informasjon og instrukser i opplæringssituasjoner.
 • Søkeren må ha førerkort klasse B før oppstart. Utstedt i EU/EØS-land.
 • Tilfredsstille helsekrav for aktuell førerkortklasse. Helseattest ikke eldre enn 3 mnd, skal sendes/leveres til statens vegvesen i god tid før skolestart. Time for helseattest må bestilles hos din fastlege snarest mulig.

Inntakskrav for voksne:

 •  For å komme inn på vårkurset, må du fylle 21 år innen 1.april.
   For å komme inn på høstkurs, må du fylle 21 år innen 1. oktober.
 • Vitnemål, årskursbevis eller kompetansebevis fra din tidligere skolegang legges ved søknaden.
 • Førerkort klasse B før oppstart. Må være utstedt i EU/EØS-land.
 • Tilfredsstille helsekrav for aktuell førerkortklasse. Helseattest ikke eldre enn 3 mnd, skal sendes/leveres til statens vegvesen i god tid før skolestart. Time for helseattest må bestilles hos din fastlege snarest mulig.
 • Kursdeltaker må ha gode norskkunnskaper. For søkere med annet morsmål enn norsk, vil det være et krav om minimum bestått norskprøve B1. Kursdeltaker må kunne tilegne seg nødvendig kunnskap og forstå informasjon og instrukser i opplæringssituasjoner.

 Ved rangering skal søkere fra hele landet stilles likt. Videre rangeres søkerne slik: 

 •  Søkere med relevant grunnkurs/vg1 for yrkessjåførfaget, rangeres foran andre grunnkurs/vg1.
 •  Søkere uten fullført studie- eller yrkeskompetanse går foran søkere med tidligere fullført studie- eller yrkeskompetanse.